17
     
Sudegė baltasis malūnas
tiek metų malė
visi priprato
nė nepastebėjo
kaip sudegė
2006 © Šilkverpis