31
     
Vikaras nuo brastos
laikė triušius
apėsdavo
visą apylinkę
dauginosi
pylėsi kaip iš gausybės rago
žmonėms
nepavydėdami
2006 © Šilkverpis