35
     
Aloyzas bitininkas
ruošdamasis Avinėlio dienai
padegė kūlį ir medų kopinėjo
neragavo tik pylė upėn
tame krašte
ir dabar šuliniuos
vanduo saldus
2006 © Šilkverpis