46
     
Tasai našlys
vedžiojosi juodą šunį
taisėsi mėlynomis drapanomis
žiūrėdavo į jūrą
keistuolio namas visada gale kaimo
išvažiuodamas
jį ir matai
2006 © Šilkverpis