5
     
Mykolas
keldavosi anksti
eidavo į kalvę
skamba
raudona pasaga
vakare
prispausdavo ranką prie širdies
vargo
2006 © Šilkverpis