51
     
Augebergas garsėjo keptuvėmis
puodais
teisingu užeigos laikrodžiu
ir žmonių mokėjimu
pažinti svetimšalį
iš akių
liūdnumo
2006 © Šilkverpis