71
     
Senovėje
vilkai po girias slampinėdavo
tykodami nučiupti kokį vaiką
ir jį išauginti norėdami
perprasti keistą
dvikojų būdą
2006 © Šilkverpis