81
     
Ar toli girdisi
kelio gausmas
Netoli
už šios pušies
jau tyla
2006 © Šilkverpis