39
     
Meistras pasveria rankoje padarytą daiktą
nenusišypso
atsigeria vandens iš puodelio
su pastorale
kalnai
klonyje žiba tvoros
dienos lakumas
rimdo jo kietą širdį
2006 © Šilkverpis