40
     
Šitaip atsitikdavo
kad Jodely
būtinai užsižiūrėdavai į kokį vaiką
mažos kojelės
ir taip nematydavai
kitoj pusėj
prakeiktos Antalos pilies
2006 © Šilkverpis