41
     
Vienragis
buvo retas gyvulys Gertrūdos krašte
matydavo jį kartais
apie vienuolyną
trynėsi pasturgaliu
į šventą Morkų
galvą nukoręs
laukė
2006 © Šilkverpis